آدرس مرکز تخصصی یوگا راه سلامت

استان البرز، هشتگرد، بلوار امام خمینی، ابتدای خیابان شهید زارعی، طبقه فوقانی شهر کتاب، مرکز علمی تخصصی یوگا راه سلامت

 

شماره تماس ثابت:

۰۲۶-۴۴۲۰۰۵۰۸

۰۲۶-۴۴۲۰۰۷۷۷

شماره همراه:

۰۹۳۵۹۴۷۴۷۷۸