مرکز تخصصی یوگا راه سلامت،  توسط سرکار خانم مراهله طاهری فر در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد. ایشان بعنوان مدیر، موسس و مدیر آموزشی مجموعه یوگا دارای حکم مربیگری و تخصص در رشته زنان و مامایی می باشند و سالهاست که رییس کمیته یوگای شهرستان می باشند و با اجرای همایش ها و برنامه های گروهی در ترویج ضرورت یوگا برای زندگی بهتر در تلاشند.